:אקלום דגי נוי
איקלום נכון של דגי הנוי באקווריום, חשוב מאוד ועשוי לקבוע לא פעם, האם הדג החדש
.שאך עתה רכשנו, ישרוד או יחלה וימות
באופן כללי, העברת דגי נוי ממקום למקום גורמת להם למתח (סטרס) רב, ולכן חשוב להקל
.על הדג את תהליך המעבר ככל האפשר
 
.דגים יכולים להתקיים בטווח רחב של ערכי מים, אך רגישותם לשינוי חד קטנה מאוד
הסכנה הגדולה ביותר בהעברת דגי נוי, היא השינויים החדים בערכי המים בין המים הנמצאים
.בשקית לבין מי האקווריום
,טמפרטורת המים, קשיות המים ,(PH) הפרמטרים שעשויים להשתנות הם: חומציות המים
.'מידת המליחות של המים וכד
 
:על מנת לאקלם כהלכה את הדגים, יש לבצע את הפעולות הבאות

   .(הכנסת השקית הסגורה לאקווריום למשך 20 דקות (להשוואת טמפרטורה *
      פתיחת השקית בזהירות והוספת חצי כוס מים ממי האקווריום *
       .(חזרה על תהליך הוספת חצי כוס ממי האקווריום מדי 8-10 דקות (סה"כ 6-7 פעמים *
  שיחרור הדגים בעדינות ע"י הפיכת השקית אל מי האקווריום או לחילופין תפיסת הדגים *
      .ברשת והעברתם אל האקווריום 

:קיימת גם שיטה נוספת המיועדת לדגים רגישים במיוחד או לדגי מים מלוחים

     .(הכנסת השקית הסגורה לאקווריום למשך 20 דקות (להשוואת טמפרטורה *
   .פתיחת השקית בזהירות והעברתה כולל המים והדגים לכלי פלסטיק נקי *
    .חיבור צינור דק שיוביל מים בטפטוף מהאקווריום, אל כלי הפלסטיק למשך 30 דקות *
   .תפיסת הדגים ברשת והעברתם אל האקווריום *
 
בהצלחה
בוגי וצוות אטלנטיס
 
PDF להורדת המאמר בפורמט
 
דגי נוי בשקית
צור קשר 
    |
איך להגיע אלינו
מידע ושעות פעילות
    |
    |
אודות אטלנטיס
03-7361387
 
גלריות עבודות
שרות תחזוקה לאקווריום
מאמרים

מבצעים
מועדון לקוחות אטלנטיס
דגי נוי
אקווריומים וציודם
ערוץ אטלנטיס ביוטיוב
אקווריום, דגי נוי
www.atlantis-fish.com
© 2004 Copyright - ATLANTIS המרכז לבריכת נוי ולאקווריום

WAZE